तस्वीर संग्रह

दोस्रो राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५५ Image तस्वीर
दोस्रो राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५५
तेस्रो राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५६ Image तस्वीर
तेस्रो राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५६
चाैथो राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५७ Image तस्वीर
चाैथो राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५७
पाँचाैँ राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५८ Image तस्वीर
पाँचाैँ राष्ट्रिय चिया दिवस, २०५८
प्रथम राष्ट्रिय कफी मेला, २०५५ Image तस्वीर
प्रथम राष्ट्रिय कफी मेला, २०५५
नेपाली चिया ट्रेडमार्क कार्यान्वयन कार्यक्रम Image तस्वीर
नेपाली चिया ट्रेडमार्क कार्यान्वयन कार्यक्रम
आ.व. २०७७।७८ प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी  Image तस्वीर
आ.व. २०७७।७८ प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी
असल कृषि अभ्यास चिया कृषक पाठशाला Image तस्वीर
असल कृषि अभ्यास चिया कृषक पाठशाला
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर Image तस्वीर
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर