तस्वीर संग्रह

कफी बगैँचा Image तस्वीर
कफी बगैँचा
फूलिरहेको कफीको बोट Image तस्वीर
फूलिरहेको कफीको बोट
सगरमाथको स्याङ्बोचेमा नेपाली चिया Image तस्वीर
सगरमाथको स्याङ्बोचेमा नेपाली चिया
इलामको चिया बगान Image तस्वीर
इलामको चिया बगान
याक एण्ड एतीमा चिया मेला । Image तस्वीर
याक एण्ड एतीमा चिया मेला ।
स्वादका रंगहरू Image तस्वीर
स्वादका रंगहरू
चिया तथा कफी विकास कार्यालय, नुवाकोट Image तस्वीर
चिया तथा कफी विकास कार्यालय, नुवाकोट
चिया तथा कफी विकास कार्यालय, मंगलबारे, इलाम Image तस्वीर
चिया तथा कफी विकास कार्यालय, मंगलबारे, इलाम
चिया तथा कफी विकास कार्यालय, जसवीरे, इलाम Image तस्वीर
चिया तथा कफी विकास कार्यालय, जसवीरे, इलाम
प्रथम राष्ट्रिय चिया मेला, २०५४ Image तस्वीर
प्रथम राष्ट्रिय चिया मेला, २०५४