Selection for Coffee Extension in consolidated land and Nursery establishment

चक्लावन्दीमा कफी खेती विस्तार र नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट बारे सूचना

प्रकाशित मिति २०७७।९।२६

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चक्लावन्दीमा कफी खेती विस्तार र नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि "राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७५" मा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७७ श्रावण २६ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा प्राप्त भएका प्रस्तावनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी कार्यविधिको विधी नं. ५मा भएको व्यवस्था बमोजिम गठित प्राविधिक समितिको मिति २०७७/९/१३ गतेको सिफारिस र बोर्ड व्यवस्थापनको मिति २०७७/९/२६ गतेको निर्णयानुसार निम्न प्रस्तावनाहरू स्वीकृत भएकोले मिति २०७७/१०/४ गते विहान ११ बजे सम्बन्धित स्थानिय तहको प्रतिनिधीसहित सम्झौताका लागि यस बोर्डमा उपस्थित हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

चक्लाबन्दीमा कफी क्षेत्र विस्तारका लागि

क्र.सं.

संस्थाको नाम

ठेगाना

कुल प्राप्ताङ्क

जीवन सुधार कृषि सहकारी संस्था लि.

खानीखोला, काभ्रे

९५

हालिमा एग्रीकल्चर प्रा.लि

सुनापाति रामेछाप

८८

दोलखा अर्गानिक कफि उद्योग प्रा.लि

बैतेश्वर गा.पा ७ दोलखा

८८

सिन्धु कृषि सुधार बहुउद्देश्यीये सहकारी संस्था लि.

भोटेचोर सिन्धुपाल्चोक

८४

गुड ह्यान्ड्स अर्ग्यानिक एग्रीकर फार्म प्रा.लि

तीनपाटन सिन्धुली

८३

भोटु कफी स्टेट

सिन्धुली

८१

नर्सरी स्थापनाका लागि

क्र.सं.

संस्थाको नाम

ठेगाना

कुल प्राप्ताङ्क

डाँडापारी ख्रिष्ट सूर्य कृषि फार्म

खानीखोला, काभ्रे

९६

हिमदर्शन कृषक समूह

बोलुखा, उदयपुर

९५

मण्डली औद्योगिक तथा मसलाजन्य बाली उत्पादक कृषक समूह

ज्वालामूखी गा.पा ४, धादिङ

९४

सम्राट मोर्डन एग्रो फार्म प्रा.लि

रामेछाप

९१

Image