Guidelines

Procedure Guidelines for the Use of National Logo of Nepali Coffee 2010

Download PDF

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७५

Download PDF

चियापत्ति ढुवानी गाडीमा भन्सार छुट सिफारिस कार्यविधि, २०७१

Download PDF

नेपाली कफी राष्ट्रिय प्रतिक चिन्ह प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधी, २०६७

Download PDF