नेपालमा चिया तथा कफी क्षेत्रको विकासमा कार्य गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूको लागि जारी गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७६ श्रावण १४ गते

राष्ट्रियस्तरमा चिया तथा कफी उद्योगको विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित चिया तथा कफी उद्योगलाई सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी ढंगबाट बढी सबल तुल्याउन राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम यस बोर्डको स्थापना भएको व्यहोरा विदितै छ । बोर्डको जानकारीबीना केहि गैरसरकारी संघ संस्थाहरूमार्फत चिया तथा कफी क्षेत्र विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुँदा परियोजना अवधि समाप्तीपछि परियोजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाहरूमा निगरानी नहुँदा प्राविधिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरू देखा परेको हुनाले नेपालमा चिया तथा कफी क्षेत्रको विकासमा कार्य गरिरहेका र गर्ने तथा गराउने योजना बनाएका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले बोर्डसँग समन्वय गरी सहमती लिएर मात्रै कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न, गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Image